Lidé a města

Tuto poslední etiopskou galerii jsme věnovali Gondaru a Addis Ababě, jediným městům, na která jsme vyšetřili trochu času.
Areál královského hradu v Gondaru
Pohled z královského balkónu
Královský Fasiladův palác
Na cestě do kostela
Kostel Debre Berhan Selassie
Mnich
Cherubíni
Starobylá brána
Fasiladasovy lázně
Tanečnice
Relaxující hudebník
Temperament
Mnich
Věřící u kostelní zdi
U kostela
Vůně kávy
Na plný plyn
Zpívající bard
V církevní škole
Klid na studium
Ruiny paláce Kuskuam
Národní muzeum
Lucy
Selam
Etiopský luxus
Bajaj
Etiopský Slavín
To zakryté je injara
Studená chutná nejlépe
Lešení