Autoři

Zdravíme všechny, kteří se rozhodli nakouknout na naše webové schránky.

Pár slov o nás. Poznali jsme se během studia na fakultě elektrotechnické VUT v Brně. 
Šťastným řízením osudu se nám podařilo fakultu dokončit. Více či méně se držíme oboru 
v naší praxi doposud.

Alena

Našim velkým koníčkem vždy bylo cestování a poznávání. První společná cesta nás přivedla v roce 1976 na Českomoravskou vysočinu. V osmdesátých a devadesátých letech jsme jezdili po vlastech českých i za hranice s dětmi. Po přelomu století jsme se opět "osamostatnili" a začali jsme poznávat destinace i mimo Evropu. Během let se nám podařilo dotknout všech kontinentů. I když dálavy stále zůstávají naší láskou, stále více si v posledních letech užíváme i krátkých cest s vnoučaty.  

Přestože jsme fotili prakticky od nepaměti, vážněji jsme se začali focením zabývat až po naší první cestě do Afriky v roce 2005. Dnes už si nedovedeme žádnou i sebekratší cestu představit bez fotoaparátu a fotografování.

Zdeněk na kolenou

K vytvoření našich webových stránek nás víceméně přiměli naši kamarádi, kterým se některé 
naše fotky zdály být zajímavé a některé naše cestovatelské rady užitečné. Pokud budete mít po prohlídce našich stránek podobný pocit, budeme rádi.

Alena a Zdeněk Haškovi