Relaxující hudebník

O přestávkách mezi hudebními vystoupení jsme si mohli vyměnit pár slov.
Počet zobrazení
1153