Mnich

Hierarchie duchovních je v etiopské ortodoxní církvi (EOC) je podobná spíše řecké či pravoslavné ortodoxní církvi. Nejnižší stupeň duchovních představují jáhnové/diakoni (jáhnem může být i žena). Jáhnem se obvykle stávají… více

Hierarchie duchovních je v etiopské ortodoxní církvi (EOC) je podobná spíše řecké či pravoslavné ortodoxní církvi. Nejnižší stupeň duchovních představují jáhnové/diakoni (jáhnem může být i žena). Jáhnem se obvykle stávají absolventi církevních škol. Jejich posláním je pomáhat kněžím. Knězem se jáhen může stát po odpovídajícím vysvěcení. Kněží se mohou v EOC ženit, ale pouze před tím, než se z nich stanou knězi. Biskupem, což je nejvyšší hodnost duchovního v EOC se může stát jen svobodný kněz. Mnich je pak duchovní žijící v klášteře dle kanonického práva jako svatý muž.

Počet zobrazení
1112
Klíčová slova