Královský Fasiladův palác

Určitě jeden z nejzajímavějších a nejzachovalejších středověkých paláců na africkém kontinentě byl v posledních desetiletích nově zrekonstruován s pomocí UNESCO.více

Určitě jeden z nejzajímavějších a nejzachovalejších středověkých paláců na africkém kontinentě byl v posledních desetiletích nově zrekonstruován s pomocí UNESCO. Nejstarší budova královského areálu nese prvky indické, portugalské, maurské a v neposlední řadě i původní etiopské architektury.

Po schodišti se vejde do hlavní rozlehlé místnosti, která sloužila jako jídelna i přijímací místnost. Průvodce nás upozornil na Davidovy hvězdy na stěnách, které mají symbolizovat vazbu na příbuzenské vztahy etiopské dynastie s králem Šalamounem (královna ze Sáby pocházela právě z území tehdejší Etiopie). Dále můžeme nahlédnout do místosti královny. V 1. patře je modlitebna a ve 2. patře ložnice krále. Úplně nahoře je strážní věž, ze které je možné vidět až k jezeru Tana.

Počet zobrazení
1326