Saint Andrews Bay

St. Andrews Bay je poměrně otevřený záliv téměř ve střední části severního pobřeží ostrova Jižní Georgie. Záliv na jihu lemuje více jak 3 km široká pláž, na které prakticky trvale hnízdí obrovská kolonie tučňáků patagonských. Panoráma kolonie tučňáků tvoří horské štíty, více či méně zasněžené. Počasí nám zde přálo vrchovatě a díky souběhu krásného počasí, úžasné polární krajiny a jedinečné fauny patřila St. Andrews Bay k tomu nejlepšímu, co jsme během naší plavby viděli.

St. Andrews Bay ze Sea Spirit
Pobřeží u St. Andrews Bay
150 tisíc hnízdících párů
Cookův ledovec
Území ploutvonožců
Tučňák patagonský (Aptenodytes patagonicus)
Jezírko pod ledovcem
Mladí rypouši sloní (Mirounga leonina)
Tak se chladí tučňáci
Vyhlídka na Saint Andrews Bay
Chaluha subantarktická (Catharacta lonnbergi)
Chaluha subantarktická (Catharacta lonnbergi)
Tučňáci a lidé
Obnažená skála
Ledovcová říčka
Tučňáci patagonští na pláži
Idylka u jezírka
Tučňák patagonský (Aptenodytes patagonicus)
Tučňáci v zrcadle
Tučňák patagonský (Aptenodytes patagonicus)
Tučňák patagonský (Aptenodytes patagonicus)
Galium antarcticum
Tak ahoj!
Skalní masiv zblízka
Černobílé rozloučení se Saint Andrews Bay