Území ploutvonožců

Naši průvodci zvolili naše vylodění opodál hlavní kolonie tučňáků patagonských takže naše první setkání na pevné zemi patřilo lachtanům a rypoušům. Ti odpočívali na zeleném koberci nízké trávy a mechu a naše přítomnost je moc nezajímala.
Počet zobrazení
456