Řeka Kinabatangan - Abai

Řeka Kinabatangan je nejdelší řekou v Sabahu. Poněkud nesouvisle podél jejich břehů je chráněné území (Wildlife Sanctuary), rozdělené do několika sektorů, které jsou mnohde široké jen několik desítek metrů. Přesto je to pozitivní krok k ochraně zdejší flory a fauny. Do této fotogalerie jsme zařadili fotky z dolního toku řeky (u osady Abai), kde pobřežní porost tvoří výhradně mangrovy a půda je tu prakticky trvale zaplavena. Viděli jsme zde pět druhů ledňáčků, orangutan přišel až do lodge, byla zde největší koncentrace bornejských endemických opic - kahau nosatých a u břehu řeky jsme viděli místní poddruh slonů indických.
Kahau nosatý (Nasalis larvatus)
Ledňáček říční (Alcedo atthis bengalensis)
Slon indický bornejský (Elephas maximus)
Ostůvek Berhala
Junior - Super Guide
Rybářský domek v Abai
Kahau nosatý (Nasalis larvatus)
Kahau nosatý (Nasalis larvatus)
Kahau nosatý (Nasalis larvatus)
Ledňáček gurial (Pelargopsis capensis)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Ledňáček proměnlivý (Todiramphus chloris)
Slon indický bornejský (Elephas maximus)
Slon indický bornejský (Elephas maximus)
Slon indický bornejský (Elephas maximus)
Volavka bílá (Ardea alba)
Bukáček žlutonohý (Ixobrychus sinensis)
Volavka červená (Ardea purpurea)
Šéf zásobování
Orel šedohlavý (Icthyophaga ichthyaetus)
Bojga ularburong (Boiga dendrophila)
Abai Jungle Lodge
Strdimil temný (Leptocoma calcostetha)
Strdimil temný (Leptocoma calcostetha)
Orangutan bornejský (Pongo pygmaeus)
Varan skvrnitý (Varanus salvator)
Papilio memnon
Život v mokřadech
Ibišek dřípený (Hibiscus schizopetalus)
Létavka pardálí (Rhacophorus pardalis)