Ibis hagedaš (Bostrychia hagedash)

Zatímco ibisy posvátné i etiopské jsme viděli v Etiopii na více místech, tento druh ibisa se nám předvedl právě jen na východním bažinatém břehu jezera Langano.
Počet zobrazení
1122