Krasová oblast Rammang Rammang

Krasová oblast Rammang Rammang (rammang znamená mrak nebo mlha) se nachází asi 40 km severně od největšího sulaweského města Makassaru. Podle encyklopedie je to třetí nejrozsáhlejší krasová oblast na světě. Na rozdíl od našich krasových oblastí se zdejší vápencové útvary zrodily z usazenin v moři. Poté, co hladina poklesla, je do dnešní podoby vytvarovala vodní a větrná eroze. Za poznáním můžete vyrazit na loďce po řece Pute nebo pěšky. Vedle skalních útvarů můžete obdivovat i jeskyně s prehistorickými malbami a tradiční vesnice, jejichž obyvatelé se živí pěstováním rýže a chovem krevet v uměle vytvořených mělkých rybníčcích.
Loďky na řece Pute
Děvčátko v Rammang Rammang
Krajina u řeky Pute
Vápencový les I
Rybníčky ve vesnici Berua
Vápencové solitéry
Žena z vesnice Berua
Krasové útvary
A ještě pár skal
Rozkvětlý keř
Lávka ve vesnici Berua
Plavba po řece Pute
Mladí
Domek ve vesnici Berua
Vápencový les II