Řím

Řím jsme měli možnost navštívit třikrát. Ať už jsme obdivovali antiku, renesanci nebo baroko, téměř vždycky jsme Řím vnímali skze lidi, kteří byli kolem.
Čtenář novin u Španělských schodů
Půvabná studentka na Španělských schodech
Úklid vánočního stromu z náměstí sv.Petra I
Úklid vánočního stromku z náměstí sv.Petra II
Malá krmička holubů na náměstí sv.Petra
Dvě malé krmičky na náměstí sv.Petra
Mezi svatými skoro až v nebi
Pieta
Vzpomínky na antiku
Procházka večerním Římem I
Procházka večerním Římem II
Procházka večerním Římem III - G.Bruno
Park Villa Doria Pamphilj
Park Villa Doria Pamphilj
Park Villa Doria Pamphilj
Park Villa Doria Pamphilj
Park Villa Doria Pamphilj
Mladí v bublinách u Fontány de Trevi
Foto do památníků u fontány de Trevi I
Fotka do památníku u fontány de Trevi II
Fotka do památníku u fontány de Trevi III
Večerní katedrála