NP Kaziranga

NP Kaziranga leží v indickém státě Asám ve východní části Indie. Díky svému jedinečnému charakteru byl zařazen mezi přírodní památky UNESCO. Z jihu ohraničují národní park modravé hory a ze severu řeka Brahmaputra. Mezi jeho největší skvosty patří poměřně četná populace nosorožce indického, volně žijící sloni indičtí, jeden z největších turovitých - buvol arni a spousta druhů ptáků. Krajina je zde poněkud fádní, převážnou část rezervace tvoří rovinaté stepi porostlé sloní trávou. Nevelké remízky a jezírka občas ráz krajiny příjemně osvěží.
Sloní safari
Krajina v NP Kaziranga I
Mandelík indický (Coracias benghalensis)
Stádo divokých indických slonů
Nosorožec indický (Rhinoceros unicornis)
Zátiší s rybářskou sítí
Slon indický (Elephas maximus)
Jelínek vepří (Hyelaphus porcinus)
Vlha hnědohlavá (Merops leschenaulti)
Nosorožec indický (Rhinoceros unicornis)
Západ slunce nad Kazirangou I
Výr koromandelský (Bubo coromandus)
Slon indický (Elephas maximus)
Ťuhýk královský - východní poddruh (Lanius schach)
Nosorožec indický (Rhinoceros unicornis)
Nosorožec indický (Rhinoceros unicornis)
Alexandr malý (Psittacula krameri),
Krajina v NP Kaziranga II
Když sloni pláčou
Nosorožec indický (Rhinoceros unicornis)
Kur bankivský (Gallus gallus)
Hejno supů indických (Gyps indicus)
Sloní stádo II
Šáma bělořitá (Copsychus malabaricus)
Návrat ze safari
Západ slunce nad Kazirangou II
Bažant tmavý - Kalij (Lophura leucomelanos)
Zraněná nosorožčí samice
Jelínek vepří (Hyelaphus porcinus)
Buvol arni (Bubalus arnee)
Kulíšek kukaččí (Glaucidium cuculoides
Nosorožec indický (Rhinoceros unicornis)
Krajina v NP Kaziranga III
Slon indický (Elephas maximus)
Nosorožec indický (Rhinoceros unicornis)
Vlha hnědohlavá (Merops leschenaulti)
Vousák modrolící (Megalaima asiatica)
Nosorožec indický (Rhinoceros unicornis)
Posvátná řeka Brahmaputra
Nosorožec indický (Rhinoceros unicornis)
Připoutaný sloní samec
Jelínek vepří (Hyelaphus porcinus)
Zejozob asijský (Anastomus oscitans)
Slon indický (Elephas maximus)
Ledňáček gurial (Pelargopsis capensis)
Nosorožec indický (Rhinoceros unicornis)
Rozloučení s NP Kaziranga
Vrabec domácí (Passer domesticus)
Pohlazení
Rýžová pole v Asámu
Květy u našeho hotelu