Hledaný výraz "živočichové"

Fotografie

Lepoještěr pestrý (Calotes versicolor)
Vrána domácí (Corvus splendens)
Trnucha Jenkinsova (Himantura jenkinsii)
Kaloň pobřežní (Pteropus hypomelanus)
Ploskozubec tmavý (Scarus niger)
Chňapal modropruhý (Lutjanus kasmira)
Bodlok Desjardinův (Zebrasoma desjardinii)
Sapín indický (Pomacentrus indicus)
Bičonoš zobanovitý (Zanclus cornutus)
Pearsonothuria graeffei
Pomec paví (Pygoplites diacanthus)
Útesník indopacifický (Abudefduf vaigiensis)
Na kraji útesu
Klipka praporková (Chaetodon auriga)
Korálová krása
Ploskozubec enneacanthus (Chlorurus enneacanthus)
Klipka límcová (Chaetodon collare)
Štítovec lodivod (Echeneis naucrates)
Klaun Clarkův (Amphiprion clarki)
Ploskozubec enneacanthus (Chlorurus enneacanthus)
Ploskozubec vejcohlavý (Scarus oviceps)
Bodlok běloprsý (Acanthurus leucosternon)
Klipka citronová (Chaetodon citrinellus)
Bodlok Desjardinův (Zebrasoma desjardinii)
Bodlok krátkorohý (Naso brevirostris)
Hvězdice modrá (Linckia laevigata)
Klipka dvousedlá (Chaetodon falcula)
Králíčkovec korálový (Siganus corallinus)
Sapín zelený (Chromis viridis)
Kanic tmavý (Cephalopholis argus)