Šatovník karmínový - ´Apapane (Himatione sanguinea)