Po vylodění

V Ocean Harbour jsme trávili většinu času na pobřeží. Na rozdíl od Grytvikenu zde po velrybářské stanici nezbylo příliš zrezivělých artefaktů a tak středobodem našeho zájmu byla zdejší fauna.

Počet zobrazení
352