Ibis bělokřídlý (Theristicus caudatus)

Poddruh: Theristicus caudatus caudatus. V Llanos jsme viděli tři druhy ibisů. Tento druh byl nejpřátelštější a producítroval se od rána do večera přímo v kempu.  
Počet zobrazení
1201