Ahooooj!

Turistů zde, alespoň v tomto období (listopad), bylo poskrovnu a možná právě proto byly naše bledé tváře vždy středem zájmu a musím říct kladného zájmu.
Počet zobrazení
549