Chystáte se za horskými gorilami ?

Pokud se chystáte do Ugandy, Rwandy nebo Konga za horskými gorilami, pak se vám možná informace z následující kompilace mohou hodit.

Víte jaký má původ jméno gorila?

Z řečtiny a znamená „vlasatá žena“.

Jaké gorily známe a kde žijí?

Gorily patří společně s lidmi a šimpanzy do podčeledi Homininae. Současná systematika rozlišuje dva druhy:

Gorilu nížinou (Gorilla gorilla) a gorilu horskou (Gorilla beringei). Každý z těchto druhů má dva poddruhy:

-Gorila nigerijská (Gorilla gorilla diehli) 280 ks – v 11 lokalitách Nigerii a Kamerunu
-Gorila nížinná (Gorilla gorilla gorila) ze všech goril nejhojnější, údaje se však rozcházejí od 50 tis. - 125 tis. jedinců, žije podél rovníku západně od Středoafrické republiky
-Gorila východní (Gorilla beringei graueri) asi 4000 jedinců žije v jediném NP v DRC (Demokratická republika Kongo), je to největší poddruh gorily.                                                           
-Gorila horská (Gorilla beringei beringei) asi 700 – 800 jedinců, v horských pralesích Rwanda, Uganda a DRC

new_map Mapka výskytu jednotlivých poddruhů goril

Kde v Ugandě můžete horské gorily vidět?

V Ugandě žije cca 300 horských goril v Bwindi Impenetrable National Park. Je to poměrně malý národní park, který zabírá část  Bwindi Impenetrable Forest. Má „pouhých 330 km2 a na mapě se tiskne v jihozápadním cípu Ugandy u hranic s Rwandou a DRC.
V tomto národním parku jsou 4 místa, v jejichž okolí žijí gorily, ke kterým směřují turistické treky: Buhoma, Ruhija, Nshongi a Nkuringo. Z Buhomy se vyráží ke 3 gorilím rodinám, z dalších míst pak vždy jen k jedné rodině. V okolí Ruhiji je navíc jedna rodina (Kyaguniro) vyhrazena pro vědecká pozorování.

map Mapka NP Bwindi
Kdy se na zemi objevily první gorily?

Savci, kteří už měli významné znaky dnešních opic a opů, žili v Africe a na Arabském poloostrově už před cca 30 mil let. První lidoopi (Hominoidea) se pak na Zemi objevili před 18 až 22 miliony let. Společný vývoj goril, šimpanzů a lidí byl ukončen zhruba před 9 mil. let, kdy se na Zemi objevují první druhy rodu Gorilla. Před 2 mil let se od sebe oddělily dodnes žijící druhy goril nížinných a horských. A konečně před cca 400 000 let se izolovaly oba poddruhy goril horských. Poslední systematické členění pochází z roku 2003.

800px-Gorilla_taxonomy Taxonomie goril Na kolik vás přijde trek za horskými gorilami?

V roce 2012 výprava za horskými gorilami přišla na 500 $/osobu.  Do ceny je zahrnut poplatek za průvodce a ochranku. V ceně samozřejmě není zahrnuta cesta do NP, ubytování, nosič a spropitné pro průvodce a ochranku. Aktuální ceny můžete najít na:http://ugandawildlife.org/pdfs/Tariffs-2011-2013.pdf
 

Čím se horské gorily liší od goril nížinných?

Horské gorily mají několik charakteristických znaků, které je odlišují od goril nížinných. Vedle hustější a delší srsti, která jim umožňuje žít v chladnějších podmínkách, je typickým znakem kostní hřeben na horní a zadní části lebky samců. Hlava horských goril je proto daleko protáhlejší. Tyto kostní hřebeny mají i samice, ale nejsou tak výrazné. Samci goril jsou dvakrát větší než samice. Ze čtyř poddruhů goril jsou horské gorily na druhém místě co se týká hmotnosti. Podobně jako jsou pro každého člověka typické otisky prstů je pro gorilu typický otisk nosu. Stejně jako ostatní poddruhy goril mají i horské gorily tmavě hnědé oči orámované černým prstencem kolem duhovky.

DSC_0122 Kostní hřeben na hlavách samců je typickým znakem horských goril

Dospělí samci mají na zádech krátkou šedavou srst a proto jsou nazývání stříbrohřbetí. Zcela vzpřímení samci mohou dosahovat výšky až 190 cm a vážit kolem 220 kg. (největší zaznamenané údaje jsou 194 cm a 266 kg).


Jak vlastně žijí horské gorily?

Horské gorily žijí ve skupinách, které místní rangeři označují jako rodiny, nikoli tlupy, jak je to obvyklé u opic. Počet členů rodiny se pohybuje většinou mezi 25 a 35 jedinci. Mohou však být i rodiny s méně než 10 jedinci. Většinou je v rodině jeden dospělý (stříbrohřbetý) samec, ale může jich být i více (všichni jsou pak v blízkém příbuzenském vztahu). Vedoucí úlohu však má vždy pouze jeden.

Gorily se množí velice pomalu. Doba březosti trvá asi 8,5 měsíců. Většina gorilích samic rodí jedenkrát za 4 roky. První rok bohužel nepřežije více než 30% mláďat v důsledku nemocí nebo úrazů. Pokud však v rodině dochází k převzetí moci jiným samcem, zaplatí to životem všechna nedospělá mláďata. Nový vůdce si chce zabezpečil novou generaci se svými geny. 
 
Gorilí mládě po narození váží cca 2,5 kg. Roste však dvakrát rychleji než lidský novorozenec. Do 40 týdnů umí chodit a ve třech letech je prakticky nezávislé na matce. V šesti letech samice dospívají i když ještě asi 4 roky přibírají na váze. Samci dosahují pohlavní dospělosti nejdříve v 10 letech. Jejich srst začíná na zádech šedivět a oni opouštějí rodinu a žijí sami nebo ve společnosti jiných mladých samců, dokud k sobě nepřilákají samice a nezaloží tak novou rodinu.

_DSC5761 Stříbrohřbetý samec

Hierarchie v gorilí rodině je většinou jednoduchá, nejvýše postavený je stříbrohřbetý samec, následují ho dospělé samice a nejníže jsou mladí jedinci. Hierarchie se poněkud komplikuje, pokud je v rodině více stříbrohřbetých, popř. téměř dospělých černých samců. Samozřejmě zde vítězí velikost a fyzická síla a někdy taky vhodně volené samčí koalice. Stříbrohřbetý samec chrání rodinu před vnějšími nepřáteli a jsou známy i případy, kdy se v případě úmrtí samice-matky stará o nedospělé mládě.

Horská gorila je převážně pozemní lidoop, který se pohybuje většinou po čtyřech. Nicméně dovede lézt po stromech (zejména při sběru ovoce) a krátké úseky (do 6 m) se může přesouvat po zadních nohách. Podobně jako ostatní hominoidé (kromě lidí) má i gorila výrazně delší ruce než nohy.


Co jsme se dozvěděli o rodině Bitukura?

Naše gorilí rodina byla pojmenována podle řeky, u které byla poprvé spatřena. V době naší návštěvy měla 12 členů:
- 4 stříbrohřbetí samci: Ndahura (šéf), Rukumu, Karamui a Rukara (žádný z nich není
   výjimečně temperamentní či agresivní.
2 černohřbetí samci: Mugisha, Obia
3 dospělé samice: Fujara,Kamunga a Betina
1 odrostlé mládě: Twakire
2 mláďata: Mubwindi a Kadago


V této skupině probíhal proces přivykání poměrně krátce „jen“ 15 měsíců. Za skupinou se vyráží z vesnice Ruhija.


Setkáme se s divokými nebo ochočenými gorilami?

Gorily, se kterými se běžný smrtelník setká, jsou divoké, nejsou člověkem nijak omezovány v pohybu a zajišťují si samy potravu. Nicméně jsou do nezbytné míry přivyklé na lidskou přítomnost a jsou v omezené míře monitorovány.
Proces přivykání na lidi zajišťují místní rangeři. Trvá většinou asi dva roky než se ke gorilí rodině mohou přivést první turisté.


Co víme o dalších gorilích rodinách?

Ze tří set ugandských horských goril je asi jedna třetina přivyklá na lidskou přítomnost. Četnost rodin se však nezřídka mění, bohužel téměř vždy směrem dolů. Důvodem jsou především potyčky s dalšími skupinami goril popř. stále přetrvávající pytláctví. Kromě rodiny Bitukura, se kterou jsme se setkali, je v Ugandě v současné ještě dalších 5 gorilích rodin, ke kterým chodí turisté. Tento údaj se bude určitě měnit v čase.

V okolí Buhomy jsou tři gorilí rodiny, další je u Nkuringu a jedna rodina je v okolí Nshongi. Nejstarší navštěvovanou rodinou je rodina Mubare u Buhomy, kterou navštěvují turisté od roku 1993. Nejmladší pak „obří“ šestatřicetičlenná rodina od Nehongá. Tu navštívili první turisté až v druhé polovině roku 2009.

Podrobnosti o jednotlivých gorilích rodinách najdete např. na: http://www.friendagorilla.org

Jak vypadá běžný den gorilí rodinky?

Běžný den gorilí rodinky začíná za úsvitu, tady na rovníku kolem šesté. První zájem gorily patří shánění potravy. Krmení gorila věnuje téměř třetinu dne. Třetinu dne stráví přesuny a třetinu pak odpočinkem. Na rozdíl od většiny primátů tráví gorila převážnou část dne na zemi. Denní přesuny nejsou příliš dlouhé, obvykle ne víc než 1 km. Přesuny uskutečňuje gorilí rodina v rámci svého teritoria, které má cca 20 kilometrů čtverečních.

_DSC5754 Tak komunikují gorily

Gorily jsou vegetariáni, ale příležitostně jedí i mravence popř. hmyz. Vzhledem k tomu, že jejich strava obsahuje vysoký podíl vody, píjí spíše výjimečně.

Odpoledne většinou tráví siestou a hraním, které má zvláště pro mladé gorily významnou úlohu při upevňování společenských vazeb.

V pozdním odpolední si každá dospělá gorila začíná stavět hnízdo na zemi nebo i v koruně stromu. Mláďata spí v hnízdě se svojí matkou.

Jak se chovat na treku za horskými gorilami?

Odpověď na tuto otázku si nechte jako překvapení až se k horským gorilám skutečně vypravíte. Desatero obdržíte od průvodce na tištěném letáčku. Nedočkavci se mohou podívat na: http://www.thegreatprojects.com/gorilla-trekking-rules

 

Vloženo
22. 05. 2012 , kategorie: fauna a flóra
Počet zobrazení:
29280
Klíčová slova
Sdílejte s přáteli