Zajímavé ptačí lokality v Chile

Cílem každé naší cesty je poznávání a focení přírody v navštívené zemi, které je vždy bohužel limitováno časem. Ani naše cesta do Chile nebyla v tomto ohledu výjimkou. Focení ptáků jsme věnovali zhruba stejný prostor jako krajinám nebo savcům. Když jsme však prošli naše fotoúlovky a napočítali 80 ptačích druhů, byli jsme velice překvapeni.

0010_Chi_Ptaci Mořští ptáci nás vedle druhové pestrosti fascinovali i svým množstvím

Tolik ptačích druhů jsme neviděli ani v daleko vyhlášenějších lokalitách, které jsme již dříve navštívili. Velice reprezentativní klíč k určování ptáků „ Birds of Chile“ z edice Helm Field Guides, který jsme používali zejména při off-line identifikaci, přitom popisuje 460 ptačích druhů, které se trvale nebo přechodně vyskytují na území Chile.

S pomocí tohoto průvodce se pokusíme popsat některé zajímavé ptačí lokality, které jsme v Chile navštívili. Myslím si, že by mohly nadchnout všechny milovníky ptáků.

Pouštní oblast

Téměř celou východní část severní Chile pokrývá poušť, navíc na řadě míst dokonale prosolená s minimálními projevy života. Přesto se i v těchto oblastech najdou místa, kde můžeme pozorovat a při troše štěstí i nafotit řadu ptačích druhů. Jsou to především oázy v údolích, které se zakusují do pouště, dále některá alkalická jezera a v neposlední řadě i příhodná mořská pobřeží.

0020_Chi_Ptaci Poštolka pestrá v zahradní čtvrti Ariky

Typickou údolní oázou je údolí Azapa u města Arika na severozápadě země. Místo našeho ptáčkaření zde bylo poněkud nestandardní, neboť jsme pozorovali a fotili přímo v jedné z ulic na okraji Ariky, kde se město plynule „vlévá“ do údolí Azapa. Asfaltová silnice, po obou stranách zahrady orámované ploty, keři a proschlými palmami. Na první pohled nic nenasvědčovalo tomu, že bychom tady mohli natrefit na nějakého živáčka.

0021_Chi_Ptaci Kolibřík oázový na drátěném plotě

Za necelou hodinku jsme zde však nafotili dva druhy kolibříků: kolibříka oázovového - Rodopis vesper a kolibříka koru - Thaumastura cora, sýčka králičího - Athene cunicularia, hrdličku pacifickou - Zenaida meloda a poštolku pestrou - Falco sparverius, která právě snídala. Fotografie sice nejsou stoprocentní, neboť hlavně kolibříci si udržovali patřičný odstup. Ještě po prohlídce archeologického muzea, které sídlí právě v této uličce, jsme si hráli v přilehlé zahradě s kolibříky na schovávanou, bohužel bez větších úspěchů.

0030_Chi_Ptaci Kormorán subtropický Úplně jiné prostředí a samozřejmě i jiné druhy ptáků nás čekaly v ústí řeky Lluta, kde řeka propojuje údolní oázu s přímořským živlem. Toto poměrně malé území je vyhlášeno jako chráněná oblast. Je kousek od letiště, ale odbočit k moři musíte ještě ve městě, v oblasti velkých hotelů a pláží. Tentokrát jsme přijeli na místo za svítání, takže jsme si mohli vychutnat ptáky v parádním světle. Už od silnice jsme viděli obrovské hejno mořských ptáků, které v téměř pravidelných intervalech vzlétalo z mořské hladiny, aby na ni za pár okamžiků zase společně dosedlo. Později jsme skupinku identifikovali jako racky vnitrozemské - Leucophaeus pipixcan a racky tmavé - Leucophaeus modestus. Když jsme se přiblížili k pobřeží, upoutala nás nejprve skupinka kondorů krocanovitých - Cathartes aura, kteří trpělivě čekali, až některý z racků v moři zaváhá. U řeky, nedaleko jejího ústí, jsme objevili kvakoše nočního - Nycticorax nycticorax hoactli, vodouše břehoušovitého - Catoptrophorus semipalmatus a volavku bílou americkou - Egretta alba egretta. Na rozdíl od ptáčků v údolí Azapa byli podstatně méně plaší a při troše trpělivosti bylo možné se k nim přiblížit. Zahlédli jsme i mladého kormorána subtropického - Phalacrocorax brasilianus, jehož příbuzní doslova zaplavili střed města Arika.

0031_Chi_Ptaci Snídaně kondora krocanovitého Kromě této krásné ptačí chráněné oblasti jsme obrovská hejna mořských ptáků mohli pozorovat na pobřežních skalách přímo u našeho hotelu, kde jsme kromě již zmiňovaných druhů racků viděli rybáka západního - Sterna elegans, pelikány chilské - Pelecanus thagus a kolihu malou americkou -Numenius phaeopus hudsonicus .

0042_Chi_Ptaci Vzácný plameňák Jamesův u jezera Chaxa

Konečně třetí sub-biom tvoří alkalická pouštní jezera. Určitě nejzajímavější bylo jezero Chaxa, které leží téměř uprostřed pouštní planiny Atacama. Bylo to jediné místo, kde plameňáci nebyli plaší a kde je bylo možné fotit z rozumné vzdálenosti. Nafotili jsme zde všechny tři druhy plameňáků, kteří v Chile žijí: plameňáka chilského - Phoenicopterus chilensis, andského - Phoenicoparrus andinus a plameňáka Jamesonova - Phoenicoparrus jamesi.

0041_Chi_Ptaci Lyskonoh dlouhozobý Slaná voda kupodivu nevadila ani dalším vodním ptákům, jako byli: jespák dlouhokřídlý - Calidris bairdii, tenkozobec andský - Recurvirostra andina, lysonoh dlouhozobý - Steganopus tricolor nebo kulík andský - Charadrius alticola.

0043_Chi_Ptaci Tenkozobec andský

Altiplano

Přestože chilské Andy nemají typický ráz vysokohorské planiny (Altiplana) jako v Peru a Ekvadoru, vegetace i fauna je zde velice podobná. Po pouštích je tento biom druhý nejrozsáhlejší v Chile a zabírá celou východní část severního a středního Chile. Podobně jako pouštní oblasti ani oblast „chilského altiplana“ není homogenní a na výskyt ptáků zde má vliv nadmořská výška, vegetace (mokřady a bažiny, travnatá step a vysokohorské lesy - Polylepis forest) a v neposlední řadě i horská jezera a laguny, kterých je v chilských horách skutečně dost.

0050_Chi_Ptaci Lyska velká při stavění hnízda První zajímavou lokalitou z této oblasti, o které se chceme zmínit, je jezero Chungara. Leží v národním parku Lauca v nadmořské výšce 4 500 m. Okolí jezera tvoří převážně travnatá step, na některých místech (pří ústí potoků) však můžeme narazit na zelené mokřady. Mezi nejzajímavější ptáky určitě patří lyska velká - Fulica gigantea a lyska andská - Fulica ardesiaca, oba druhy zde hnízdí podobně jako čírka andská - Anas puna a čírka kropenatá (poddruh Anas flavirostris oxyptera). Kromě nich jsme na jezeře pozorovali plameňáky chilské - Phoenicopterus chilensis, kteří si však zachovávali dost velký odstup. Kromě vodních ptáků jsme zde díky blízkým křovinám viděli vrabce domácího - Passer domesticus, skorcovce pruhokřídlého - Cinclodes fuscus a tyranovce punového - Muscisaxicola juninensis.

0051_Chi_Ptaci Párek čirek andských Pro úplnost se musím ještě zmínit o datlu velehorském - Colaptes rupicola, který hnízdí podobně jako vlhy v děrách ve stráních. Neviděli jsme jej přímo u jezera Chungara ale kousek před vesnicí Parinacota v NP Lauca.

Ve vysokohorském lese nebo spíše buši jsme pozorovali ptáky v rokli, která ležela v těsném sousedství městečka Putre. Nejvíc času jsme věnovali kolibříkům. Poměrně hojný zde byl kolibřík fráčkový - Oreotrochilus Stella. Tento druh na rozdíl od kolibříka modrolícího - Colibri coruscans, žije výhradně v oblasti severovýchodní Chile a v jižních Andách Peru a Bolívie. Třetím druhem kolibříka, který zde žije, je kolibřík velký - Patagona gigas. Největšího z kolibříků jsme bohužel viděli jen jednou a přesto, že jsem se snažil k němu dostat „na dostřel“, fotografie moc nevyšly.

0061_Chi_Ptaci Tangara modrožlutá K celkem podařeným fotkám z této oblasti naopak patří pár ostřížů aplomádo - Falco femoralis a tangara modrožlutá - Thraupis bonariensis. Z dalších ptáků jsme zde pozorovali holoubka neholícího - Metriopelia ceciliae, kutálka šupinkohrdlého - Upucerthia dumetaria, strnadce ranního - Zonotrichia capensis austral a čížka tlustozobého - Carduelis crassirostris a dijuku černočapkovou - Phrygilus atriceps. Zahlédli jsme zde i tinamu ozdobnou - Nothoprocta ornata, která společně s tinamou náhorní obývá severovýchod Chile.

0060_Chi_Ptaci Párek ostřížů aplomádo Ptáky kolem mokřadů altiplana jsme měli možnost pozorovat u jezera Salar de Pujsa a rovněž při zpáteční cestě od gejzírů El Tatio za vesnicí Machuca. Mokřady se táhnou podél andských potoků a říček, které ve výškách kolem 4500 m už tečou poměrně klidně. Jejich šířka je velmi proměnlivá od 2 do 20 m od břehů. K mokřadům zalétají hlavně vodní ptáci. Viděli jsme zde kachnu vlasatou - Lophonetta specularoides, čírku andskou - Anas puna, dva druhy jespáků (dlouhonohého - Micropalama himantopus a dlouhokřídlého - Calidris bairdii), racka andského - Chroicocephalus serranus a husici andskou - Chloephaga melanoptera.

0070_Chi_Ptaci Lyska rohatá Vzácnou lysku rohatou - Fulica cornuta můžete vidět u jezera Miscanti v laguně Salar de Pujsa. Pokud se chcete pokusit o její focení, pak doporučujeme Salar de Pujsa. U jezera Miscanti se k lyskám nedostanete dostatečně blízko, můžete zde však jako bonus uvidět malinkou potápku stříbřitou - Podiceps occipitalis a na březích holoubka argentinského - Metriopelia aymara.

Patagonská step a andsko-patagonský les

Cílem poslední části naší cesty byla Patagonie. Převážnou část cesty jsme se pohybovali patagonskou stepí, jejíž vzhled se nám zdál velice podobný jako altiplano na severu. Více či méně husté travnaté porosty s remízky řídkého buše. Lesy byly skutečně vzácné a malé. V našich podmínkách bychom je spíše nazývali háji. Zato jezer zde bylo dost. Právě jezera patřila mezi nejzajímavějšími místa pro pozorování ptáků, i když zdaleka ne jenom jezera.

Cesta z Punta Arenas do Torres del Paine není pro obdivovatele ptačí říše nijak zvlášť zajímavá. Určitě zde však uvidíte v poměrně velkém počtu nandua menšího - Pterocnemia pennata pennata, který je zde však dost plachý. Dvě nebo tři jezera nám nabídla možnost pozorovat plameňáky chilské - Phoenicopterus chilensis, husice magellanské - Chloephaga picta a rudoprsá - Chloephaga poliocephala. Díky plotu to však byla záležitost spíše krajinářská.

0180_Chi_Ptaci Nandu menší První skutečně zajímavou lokalitou bylo pobřeží neskutečně zakrouceného mořského zálivu u městečka Puerto Natales. Mezi vodními ptáky zde jednoznačně kralovala labuť černokrká - Cygnus melanocoryphus. Zatímco já jsem se věnoval labutím, podařilo se Aleně nafotit krásného ústřičníka žlutookého - Haematopus leucopodus.

Dále zde byli dva druhy racků (racek jižní – Larus dominicamus a racek magellanský - Leucophaeus scoresbii), kachna vlasatá - Lophonetta specularioides a husice rudoprsá - Chloephaga poliocephala.

Celý národní park Torres del Paine je zajímavou ornitologickou lokalitou. Myslím ale, že ptačí lokality v tomto parku lze rozdělit zhruba do tří kategorií: oblasti horských jezer s množstvím vodních ptáků, menší, ale kompaktní horské lesy a konečně otevřené pláně s případným řídkým porostem keřů.

0150_Chi_Ptaci Karančo jižní na pozorovatelně

V tomto národním parku je možná stovka jezer. Na těch velkých, ve kterých se tak krásně zrcadlí majestátné hory a které leží poblíž silnice, však ptáky nenajdete. Vodní ptáci jsou na menších mělkých jezírcích dál od silnice. My jsme fotografovali u tří menších jezírek mezi Lago Nordenskjold a Lago Sarmiento. V případě pěkného počasí je to báječná procházka, i když se táhnete s velkým objektivem.

0081_Chi_Ptaci Chřástal olověnobarvý Přestože jsme některé z dále uvedených ptačích druhů už viděli v Andách na severu, stálo za to vidět hvízdáka chilského - Anas sibilatrix, čírku kropenatou - Anas flavirostris flavirostris, kachnu bronzovokřídlou - Speculanas specularis, potápku Rollandovu - Rollandia rolland) nebo husici magellanskou Chloephaga picta. Labuť koskorobu - Coscoroba coscoroba a lysku žlutočelou jsme právě zde viděli poprvé.

0100_Chi_Ptaci Kondor andský

Na několika místech jsme se v Torres del Paine dostali do nothofagových lesů (lesy, kde převážnou část porostu tvoří tzv. arktické jižní buky). Tyto lesy jsou relativně hluboké ve vyšších nadmořských výškách. Na ptáky jsme ale měli štěstí v nevelkém háji v údolí poblíž našeho hotelu Torres del Paine. Je zde vybudována naučná stezka, kde se mimo jiné můžete seznámit i s místní florou. My jsme zde strávili úplně sami asi tři hodiny.

0080_Chi_Ptaci Tyrančík kadeřavý Odměnou nám byl hrnčiřík ostnoocasý - Aphrastura spinicauda, bekasina jihoamerická - Gallinago paraguaiae megallanica, skorcovec vodní - Cinclodes patagonicus, drozd falklandský - Turdus falcklandii, tyrančík kadeřavý - Anairetes parulus, čimango šedonohý -Milvago chimango, chřástal olověnobarvý - Pardirallus sanguinolentus landbeckii a střízlík zahradní – Troglodytes aedon musculus.

Kousek od hotelu u výběhu pro koně jsme zachytili v krásném ranním sluníčku skupinu ibisů šedokřídlých - Theristicus melanopis a čejky jižní - Vanellus chilensis .

0140_Chi_Ptaci Ibis šedokřídlý vůbec nebyl v ranním slunci šedý

Na otevřených pláních jsme opakovaně pozorovali kondora andského - Vultur gryphus a karančo jižní - Caracara plancus, které je zde asi nejběžnějším dravým ptákem. Nandu menší - Pterocnemia pennata pennata zde byl kupodivu méně plachý než u silnice za Punta Arenas. Na solitérních keřích jsme několikrát viděli vlhovce dlouhoocasého - Sturnella loyca, datla chilského, drozda falklandského - Turdus falcklandii, strnadce ranního - Zonotrichia capensis austral a dijuku patagonskou - Phrygilus patagonicus.

0160_Chi_Ptaci Dijuka patagonská

Chráněné území poblíž Punta Arenas „ Seno Otway Penguin Colony“ poskytuje ochranu údajně více než 5000 tučňáků magellanským - Spheniscus magellanicus. Návštěva tohoto území je pro příznivce ptáků téměř povinností. My jsme odcházeli poněkud zklamaní: tučňáků málo, lidí mnoho, zákazů a pokynů ještě víc a sluníčko se na nás tady asi zlobilo.

0190_Chi_Ptaci Tučňák magellanský Naopak ptačím vyvrcholením našeho pobytu v Chile byla kolonie tučňáků patagonských - Aptenodytes patagonica, na samém konci zálivu „ Useless bay“ na ostrově Tierra el Fuego.

0200_Chi_Ptaci Tučňák patagonský Tři hodiny jsme zde mohli pozorovat a fotit tyto krásné ptáky, oni si zase velmi zvědavě prohlíželi nás. Cestou za těmito krasavci jsme si ještě mohli na pobřeží u přístavu nafotit kormorána modrookého - Phalacrocorax triceps a husici patagonskou - Chloephaga hybrida. Kromě nich zde byli i kachna vlasatá - Lophonetta specularoides, racek magellanský - Leucophaeus scoresbii a racek jižní - Larus dominicanus.

0195_Chi_Ptaci Kormorán modrooký Věřím, že třeba někteří z Vás využijí popsané zkušenosti při plánování své příští cesty.

 

Abecední seznam ptáků, které jsme v Chile viděli:

bekasina jihoamerická - Gallinago paraguaiae megallanica

čejka jižní - Vanellus chilensis

čimango šedonohý -Milvago chimango

čírka andské - Anas puna

čírka kropenatá - Anas flavirostris flavirostris

čírka kropenatá - Anas flavirostris oxyptera

čížek tlustozobý - Carduelis crassirostris

datel chilský - Colaptes pitius

datel velehorský - Colaptes rupicola

dijuka černočapková - Phrygilus atriceps

dijuka patagonská - Phrygilus patagonicus.

drozd falklandský - Turdus falcklandii

holoubek argentinský - Metriopelia aymara

holoubek naholící - Metriopelia ceciliae

hrdlička pacifická - Zenaida meloda

hrnčiřík ostnoocasý - Aphrastura spinicauda

husice andská - Chloephaga melanoptera

husice magellanská Chloephaga picta.

husice patagonská - Chloephaga hybrida

husice rudoprsá - Chloephaga poliocephala

hvízdák chilský - Anas sibilatrix

chřástal olověnobarvý - Pardirallus sanguinolentus landbeckii

ibis šedokřídlý - Theristicus melanopis

jespák dlouhokřídlý - Calidris bairdii

jespák dlouhonohý -Micropalama himantopus

kachna bronzovokřídlá - Speculanas specularis

kachna vlasatá - Lophonetta specularoides

karančo jižní - Caracara plancus

kolibřík oázový - Rodopis vesper

kolibřík kora - Thaumastura cora

kolibřík fráčkový - Oreotrochilus estella

kolibřík modrolící - Colibri coruscans

kolibřík velký - Patagona gigas

koliha malá americká - Numenius phaeopus hudsonicus

kondor andský - Vultur gryphus

kondor krocanovitý - Cathartes aura

kormorán modrooký -Phalacrocorax triceps

kormorán subtropický - Phalacrocorax brasilianus

kulík andský - Charadrius alticola

kutálek šupinkohrdlý - Upucerthia dumetaria

kvakoš noční - Nycticorax nycticorax hoactli

labuť černokrká - Cygnus melanocoryphus

labuť koskorobu - Coscoroba coscoroba

lyska andská - Fulica ardesiaca

lyska rohatá - Fulica cornuta

lyska velká - Fulica gigantea

lyska žlutočelá - Fulica armillata

lyskonoh dlouhozobý - Steganopus tricolor

nandu menší - Pterocenemia pennata pennata

ostříž aplomádo - Falco femoralis

pelikán chilský - Pelecanus thagus

plameňák chilský - Phoenicopterus chilensis

plameňák andský - Phoenicoparrus andinus

plameňák Jamesův - Phoenicoparrus jamesi

poštolka pestrá - Falco sparverius

potápka Rollandova - Rollandia rolland

potápka stříbřitá - Podiceps occipitalis

racek andský - Chroicocephalus serranus

racek jižní – Larus dominicamus

racek magellanský - Leucophaeus scoresbii

racek tmavý - Leucophaeus modestus

racek vnitrozemský - Leucophaeus pipixcan

rybák západní - Sterna elegans

skorcovec pruhokřídlý - Cinclodes fuscus

skorcovec vodní - Cinclodes patagonicus

sýček králičí - Athene cunicularia

strnadec ranního - Zonotrichia capensis austral

střízlík zahradní – Troglodytes aedon musculus.

tangara modrožlutá - Thraupis bonariensis

tenkozobec andský - Recurvirostra andina

tinama ozdobná - Nothoprocta ornata

tučňák magellanský - Spheniscus magellanicus.

tučňáků patagonský - Aptenodytes patagonica

tyrančík kadeřavý - Anairetes parulus

tyranovec punový - Muscisaxicola juninensis

ústřičník žlutooký - Haematopus leucopodus

vlhovec dlouhoocasý - Sturnella loyca

vodouš břehoušovitý - Catoptrophorus semipalmatus

volavka bílá americká - Egretta alba egretta

vrabec domácí - Passer domesticus

 

Fotografie většiny ptáků, které jsme viděli, jsou umístěny na www.biolib.cz a vybrané pak v konkrétních fotogaleriích na webových stránkách, které si právě prohlížíte.

Chile 03/2011

Vloženo
09. 05. 2011 , kategorie: fauna a flóra
Počet zobrazení:
8686
Klíčová slova
Sdílejte s přáteli