FotogalerieHasek.cz
Poslední aktualizace:
17.02.2018

Lidé kolem nás


Pohřební obřady patří vedle oslav narození a svateb k základním kulturním tradicím, které provázejí lidstvo napříč náboženstvími. Obřady se samozřejmě liší s ohledem na konkrétní kulturní oblast a vyvíjejí se v čase. Duchovní náplň však mají, podle mého názoru, všechny obřady stejnou: důstojné završení pozemského života a příprava na život nadpozemský.

[ 891 zobrazení ]  celý článek
Torajové a jejich pohřební obřady.

Dopoledne před naším odjezdem z Paro jvyrážíme na naši druhou návštěvu Paro Tshechu, tentokrát do amfiteátru nad pevností Paro Dzong.

[ 745 zobrazení ]  celý článek
Paro Tshechu - den druhý

Už řadu let se snažíme zařadit do itineráře našich výprav za poznáním i návštěvu tradičních tanečních nebo divadelních vystoupení, která jsou typická pro právě navštívenou zemi. Vždycky samozřejmě neodcházíme omámeni uměleckým dojmem z představení, pokaždé to však v nás zanechá kousíček historie, kousíček lidského naturelu a vždy minimálně snahu aktérů o co nejlepší projev.

[ 714 zobrazení ]  celý článek
Paro Tshechu - den první

Vyrážíme z Addis Ababy na jih a hned za hlavním městem nás čeká několik překvapení. A musím říct pozitivních překvapení. Prvním je skutečně velice dobrá asfaltová silnice. Její kvalita myslím předčí úroveň mnohých našich „státních silnic“ a samozřejmě nesrovnatelně převyšuje úroveň silnic, které jsme mohli poznat např. v Keni.

[ 2444 zobrazení ]  celý článek
Jak se žije na etiopském venkově

Po poněkud zablácené návštěvě u Dassanetchů u městečka Omorate jsme měli naplánováno, že pojedeme přímou cestou podél řeky Omo na území kmene Karo. Úředník na Check-pointu nás však varuje, že tato oblast momentálně není příliš bezpečná a tak se vracíme zpět do Turmi a ke Karům míříme oklikou přes území Hamarů.

[ 2755 zobrazení ]  celý článek
Na území kmene Karo

Předem upozorňuji, že v tomto článku jde o nadsázku a pokud byste chtěli brát tyto rady vážně, tak raději nepokračujte ve čtení.

[ 3010 zobrazení ]  celý článek
Inspirace nejen od Mursiů

Opouštíme hornatou oblast obývanou kmenem Konso a pomalu sjíždíme na pláň, která byla dříve pod hladinou dnes vysychajícího jezera Stephanie. Krajina se dramaticky mění, horská políčka Konsů mizí a před námi se rozprostírá zelená pláň jen místy zvrásněná nevysokými horami.

[ 3223 zobrazení ]  celý článek
24 hodin u Hamarů

Než jsme poprvé přijeli do jižní Ameriky, redukovala se nám historie předkolumbovské Ameriky do historie říše Inků (samozřejmě patřičně zjednodušené). Zejména během naší cesty po Chile jsme poznali, jak pestrá a bohužel i smutná je historie národů, kteří zde žili před příchodem Evropanů.

[ 2725 zobrazení ]  celý článek
Selk´namové - tragedie jednoho národa

Do Papeete, kde jsme měli strávit naši poslední noc ve Francouzské Polynésii, jsme přiletěli až za soumraku. Když jsme se ubytovali, byla už tma jako v ranci a my teprve teď začali přemýšlet, jak strávíme náš poslední večer.

[ 3703 zobrazení ]  celý článek
Jak se tančí OTEA

Než jsme se začali připravovat na cestu do Polynésie, měli jsme v podvědomí pouze tři body na ose polynéské historie: námořníky z Bounty, Paula Gaugina a Thora Heyerdahla s vorem Kon-Tiki.

[ 4465 zobrazení ]  celý článek
ABC z historie Francouzské Polynésie